Privacy Policy

gebruikte-cookiesPrivacy

De gegevens en informatie die de Wederpartij aan Koopjesboom V.O.F. verstrekt, zal Koopjesboom V.O.F. zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren. Koopjesboom V.O.F. mag de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht. Het is Koopjesboom V.O.F. niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Wederpartij uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Koopjesboom V.O.F. gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en Koopjesboom V.O.F. zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Koopjesboom V.O.F. niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Tevens is de Wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan. De Wederpartij gaat akkoord dat Koopjesboom V.O.F. de Wederpartij voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Wederpartij niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Wederpartij dit kenbaar maken. Koopjesboom V.O.F. behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de Wederpartij geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database. Kijk voor meer informatie ook even op de pagina bescherming persoonsgegevens.

Cookies

Wat zijn Cookies:

Cookies zijn kleine (tijdelijke) tekstbestanden voor je Pc, Latop, Smarthone of Tablet.

Wat doen Cookies:

Door de werking van Cookies wordt de werking van websites vereenvoudigd en hoeft u niet steeds dezelfde informatie in te voeren of te downloaden wanneer U bij ons terugkomt. Bovendien helpen ze ons inzien hoe u onze webwinkels gebruikt en hoe wij de sites beter en klantvriendelijker kunnen maken. Tevens gebruiken we ze ook voor marketingdoeleinden.

Ook maken we gebruik van JavaScript, soms in combinatie met cookies en (web)beacons. Hiermee wordt het onthouden van je winkelmandje of het tonen van je eerder bekeken producten geregeld.

Cookies accepteren

Als U onze sites gebruiken, dan is het nodig dat U onze cookies accepteert. U Kunt onze cookies op twee manieren accepteren: de cookiemelding die je op je eerste bezoek ziet accepteren met de knop "Cookies toestaan" onder aan de pagina.

De gegevens en informatie die u na het accepteren van de Cookies aan Koopjesboom V.O.F. verstrekt en Koopjesboom V.O.F. verzamelt, zal Koopjesboom V.O.F. zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren. Koopjesboom V.O.F. mag de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht. De informatie die Koopjesboom V.O.F. verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt. Het is Koopjesboom V.O.F. niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Wederpartij uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Koopjesboom V.O.F. gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en Koopjesboom V.O.F. zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Koopjesboom V.O.F. niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Tevens is de Wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan. De Wederpartij gaat akkoord dat Koopjesboom V.O.F. de Wederpartij voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Wederpartij niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Wederpartij dit kenbaar maken. Koopjesboom V.O.F. behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de Wederpartij geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.

Cookies verwijderen of uitschakelen

U heeft het recht onze cookies en JavaScript te kubnnen uitschakelen. Houd er dan wel rekening mee dat onze websites niet optimaal werken.

Hoe U cookies uit kan schakelen of verwijderen staat  uitgelegd op de volgende pagina's:

 

Toepasselijke recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Koopjesboom V.O.F. partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Wederpartij zijn woonplaats in het buitenland heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Twitter en Facebook

Op onze website kunnen buttons zijn opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.” “De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter en Facebook  opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.”

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten.

Voor inzage in onze gebruikte cookies kunt u op de volgende link klikken: Cookie lijst

Google Advertenties

  • Externe leveranciers, waaronder Google, gebruiken cookies om een badge weer te geven op onze website en om advertenties weer te geven op basis van eerdere bezoeken van u de gebruiker aan onze website.
  • U Kunt voorkomen dat Google cookies gebruikt om advertenties te tonen op basis van eerdere websitebezoeken. U meld zich hiervoor af op de afmeldingspagina voor Google-advertenties. U kunt zich ook afmelden van cookies voor op interesses gebaseerd adverteren van een externe leverancier door naar de afmeldingspagina van het Network Advertising Initiative te gaan.